Enkel bruk av Stollenwerk Ambulansebåre, laget på Smedstad ambulansestasjon av Tony Møller

Video