Emergency Care as har NYTT LAGER

    vil få informere om at vi har flyttet til SKOLMAR utenfor Sandefjord.

 

 

Her er vi installert i Tangent sitt lagerhotell som drives av Fønix. Fønix er et unikt HR-hus i Vestfold. De tilbyr produkter og tjenester innenfor integrering, omstilling og kompetanseheving i arbeidslivet. Fønix hovedfokus er å få arbeidssøkere ut i jobb.

Emergency Care as fortsetter vårt arbeide med å levere kvalitetsprodukter til PreHospitale tjenester i Skandinavia. Vi vil og videreutvikle vårt service team